Jedná se zejména financování akcí zařazených do programu na základě pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, usnesení vlády a návrhu dalších kapitol např. Ministerstva financí v oblasti obnovy, opravy, údržby a pořízení nových objektů regionálních kulturních zařízení a objektů v majetku církví a náboženských společností.

V rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností je zajišťováno i financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 – 2025 v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 a projektů podporujících rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionální kulturní zařízení zařazených do programu na základě rozhodnutí vedení MK.

Program je určen k průběžnému financování podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a objektů v majetku církví a náboženských společností a k odstraňování bariér v kulturních zařízeních, tj. v budovách muzeí, galerií, divadel, kin, knihovnách, církevních objektech apod. Program je otevřen pro kraje, obce, církve a náboženské společnosti a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury.

Jedná se o program kombinující investiční a neinvestiční náklady.

 

Program je členěn na podprogramy:

134D22100       Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností
134D22200       Program mobility pro všechny

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z programu 134D220.

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

Programu bude ukončen k 31. 12. 2024.

 

Soubory ke stažení


Dokumentace programu č. 134 220.pdf, 496.2 kB

 

Výzvy:

Výzva č. 1     Ministerstva kultury k předložení žádosti o dotaci v rámci programu 134D220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností - Podprogram 134D221 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností

 

Soubory ke stažení