Program 134 210 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení“ je otevřen pro obce a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury, resp. stát a účast státního rozpočtu na financování projektů je realizována zejména na základě pozměňovacích návrhů poslanců PS PČR do výše stanovené usnesením k zákonu o státním rozpočtu a dalšími usneseními Rozpočtového výboru PČR.

 

Program je členěn na podprogramy:

134D21200       Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení
134D21500       Program mobility pro všechny

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu s Zásadami pro poskytování dotací z programu 134D220.

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

Programu bude ukončen k 31. 12. 2020.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Dokumentace programu č. 134 210.pdf, 186.3 kB