Nastavení cookies

Program 134 210 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení“ je otevřen pro obce a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury, resp. stát a účast státního rozpočtu na financování projektů je realizována zejména na základě pozměňovacích návrhů poslanců PS PČR do výše stanovené usnesením k zákonu o státním rozpočtu a dalšími usneseními Rozpočtového výboru PČR.

 

Program je členěn na podprogramy:

134D21200       Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení
134D21500       Program mobility pro všechny

 

Účastník programu je povinen postupovat při přípravě a realizaci akce podle Zásadami pro poskytování dotací z programu 134D220.

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

Dispozice pro úhradu sankcí a odvodů / vratek.

Soubory ke stažení

Schválení programu 30. 03. 2011 Dokumentace pg č. 134 210
Schválení 1. aktualizace programu 06. 01. 2016 aktualizace č.:1
Schválení 2. aktualizace programu 15. 11. 2018 aktualizace č.: 2
Schválení 3. aktualizace programu 03. 06. 2020 aktualizace č.: 3
Ukončení programu 31. 12. 2024  

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi