Nastavení cookies

Program 134 150 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“ navazuje na předcházející programy MTZ  a slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury. Jedná se o program kombinující investiční a neinvestiční náklady. Zřízení nového programu vychází z požadavku Ministerstva financí realizovat programy v časově vymezeném období, tak aby bylo možné jejich vyhodnocení do max. 5-7 let od zahájení jejich realizace

 

Program je členěn na podprogramy:
134V15100       Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
134V15200       Podpora realizace úsporných energetických opatření

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu s Příkazem ředitele OIVZ č. 1/2018 ve znění Příkazu ředitele OE č. 2/2020. 

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

 

Schválení a zahájení účinnosti programu:  24. 07. 2020

Realizace programu do  03. 12. 2026.

Soubory ke stažení
 

Schválení programu 24. 07. 2020 Dokumentace pg č. 134 150
Schválení aktualizace programu datum  
Ukončení programu 03. 12. 2026  

 

 

Soubory ke stažení