Nastavení cookies

Program 134 120 „Program péče o národní kulturní poklad í“ je zřízen s cílem rekonstrukce, výstavby, vybavení a modernizace 27 objektů.

 

Program je členěn na podprogramy:

134V12200       Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea
134V12300       Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR
134V12400       Obnova a rozvoj národních kulturních institucí

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu s Příkazem ředitele č. 1/2018.

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

 

Programu bude ukončen k 31. 12. 2026.

Dispozice pro úhradu sankcí a odvodů / vratek.


Programová dokumentacea její aktualizace

Schválení programu 7. 6. 2006 Dokumentace programu č. 134 120
Schválení aktualizace programu 23. 7. 2008 aktualizace č. 1
Schválení aktualizace programu 18. 1. 2010 aktualizace č. 2
Schválení aktualizace programu 19. 7. 2012 aktualizace č. 3
Schválení aktualizace programu 31. 5. 2017 aktualizace č. 4
Schválení aktualizace programu Usnesení vlády ČR
č.1281 ze dne 7. 12. 2020
aktualizace č. 5
Schválení aktualizace programu Usnesení vlády ČR ze dne
5.11.2021 č. 966
aktualizace č. 6 
Schválení aktualizace programu Usnesení vlády ČR ze dne
 1. ůnora 2023 č. 84
aktualizace č. 7
Ukončení programu 31. 12. 2026 dle 7. aktualizace

 

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi