Úvodní stránka » Ministerstvo » Státní fondy » Státní fond kultury ČR

Státní fond kultury ČR


Upozornění pro žadatele o dotace ze Státního fondu kultury ČR

POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU


K datu 14.12.2014 bylo ukončeno tříleté volební období Rady Státního fondu kultury. Podle §2 a §3 zák. č. 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury České republiky, členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Jelikož nebyla Rada Státního fondu kultury ČR do dnešního dne Poslaneckou sněmovnou ČR kompletně jmenována, je příjem žádostí o podporu pozastaven až do odvolání.

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v RADĚ STATNÍHO FONDU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Výsledky zasedání Rady fondu 2014

Seznam "odúmrtí" spravovaných Státním fondem kultury ČR 2013

Členové rady Státního fondu kultury České republiky

Archiv

Stanovisko Rady SFK k doporučení NKU

Rada Státního fondu kultury ČR se seznámila s výsledky kontroly Národního kontrolního úřadu a jeho doporučením zrušit tento Fond z důvodu, že neplní své poslání.  

Logo ke stažení

Legislativní aj. předpisy

Podpořené projekty

Formuláře

Kontakty

Právo na informace

Výroční zprávy a rozpočty