Úvodní stránka » Ministerstvo » Státní fondy » Státní fond kultury ČR

Státní fond kultury ČR


Upozornění pro žadatele o dotace ze Státního fondu kultury ČR

Státní fond kultury České republiky sděluje, že od 2.1.2014 se opět přijímají žádosti o poskytnutí finančních prostředků. Mezní lhůta pro příjem žádostí o podporu je čtyři měsíce před zahájením projektu.

Výsledky zasedání Rady fondu 2014

Seznam "odúmrtí" spravovaných Státním fondem kultury ČR 2013

Členové rady Státního fondu kultury České republiky

Stanovisko Rady SFK k doporučení NKU

Rada Státního fondu kultury ČR se seznámila s výsledky kontroly Národního kontrolního úřadu a jeho doporučením zrušit tento Fond z důvodu, že neplní své poslání.  

Logo ke stažení

Legislativní aj. předpisy

Podpořené projekty

Formuláře

Kontakty

Právo na informace

Výroční zprávy a rozpočty