Úvodní stránka » Ministerstvo » Státní fondy » Státní fond kultury ČR

Státní fond kultury ČR


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Upozornění pro žadatele o dotace ze Státního fondu kultury ČR

Na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kultury ČR se do konce II. Čtvrtletí (tj. do 30. června 2015) přijímají žádosti minimálně jeden měsíc před zahájením projektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pro příjem žádostí o podporu opět čtyři měsíce před zahájením projektu. Rozhodným dnem pro příjem žádosti je datum předání k poštovní přepravě či osobní předání na podatelnu MK ČR.
Využití institutu „slyšení“ (tzn. možnosti představení projektu Radě v době jeho projednávání) není povinné, je vhodné v případě, kdy je třeba doplnit k žádosti nové informace. Účast či neúčast na slyšení rozhodnutí rady o přidělení a výši dotace neovlivní.

Seznam "odúmrtí" spravovaných Státním fondem kultury ČR 2013

Členové rady Státního fondu kultury České republiky

Archiv

Logo ke stažení

Legislativní aj. předpisy

Podpořené projekty

Formuláře

Kontakty

Právo na informace

Výroční zprávy a rozpočty