Úvodní stránka » Ministerstvo » Státní fondy » Státní fond kultury ČR

Státní fond kultury ČR


Upozornění pro žadatele o dotace ze Státního fondu kultury ČR

POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU


Státní fond kultury České republiky sděluje, že pro letošní rok byla část státního rozpočtu, která byla určena pro rozdělování dotací žadatelům o podporu kulturních projektů, již vyčerpána. Z tohoto důvodu je od 1.9.2014 pozastaven příjem žádostí o podporu až do odvolání. Sledujte, prosím, naše internetové stránky.

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v RADĚ STATNÍHO FONDU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Výsledky zasedání Rady fondu 2014

Seznam "odúmrtí" spravovaných Státním fondem kultury ČR 2013

Členové rady Státního fondu kultury České republiky

Archiv

Stanovisko Rady SFK k doporučení NKU

Rada Státního fondu kultury ČR se seznámila s výsledky kontroly Národního kontrolního úřadu a jeho doporučením zrušit tento Fond z důvodu, že neplní své poslání.  

Logo ke stažení

Legislativní aj. předpisy

Podpořené projekty

Formuláře

Kontakty

Právo na informace

Výroční zprávy a rozpočty