Organizace oprávněné k výkonu kolektivní správy práv

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s.
(www.dilia.cz)


OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
(www.osa.cz)


INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s.
(www.intergram.cz)


OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s.
(www.ooas.cz)


GESTOR – ochranný svaz autorský
(www.gestor.cz)


OAZA, Ochranná asociace zvukařů - autorů, o.s.
(www.oaza.eu)