Úvodní stránka » Granty a dotace

Granty a dotace


Vyjádření k notifikaci Programu podpory filmového průmyslu u Evropské komise

Na základě částečně nepřesných a zavádějících informací k problematice podpory filmového průmyslu uváděných některými médii v posledních dnech sděluje Ministerstvo kultury následující:

Církve a náboženské společnosti

Výsledky výběrových dotačních řízení odboru církví v roce 2014

Výsledky prvního kola výběrových dotačních řízení odboru církví pro rok 2015

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

Grantové komise odboru církví

Literatura a knihovny

Podmínky programu Knihovna 21. století pro rok 2015

Podmínky programu Knihovna 21. století (K21) pro rok 2015.

Podmínky programu VISK 2 - 9 pro rok 2015

Vyhlašovací podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), okruhy 2 - 9 pro rok 2015.

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2015

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2015.

Výběrová dotační řízení na rok 2015 – oblast literatury

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2015 a 2015-2017 (víceleté projekty) výběrová dotační řízení:

  • v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik v tištěné a elektronické podobě
  • v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti
  • v oblasti podpory vydávání knih v tištěné podobě

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2014

Aktuální pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovny 21. století.

Vyúčtování dotací za rok 2014 - literární periodika, akce, knihy

Aktuální pokyny a formuláře k vyúčtování dotací za rok 2014 pro vydavatele literárních periodik, knih a pro pořadatele literárních akcí.
Vyúčtování lze předložit po realizaci dotovaného projektu, nejpozději do 15.1.2015.

Podmínky programu VISK 2 - 9 pro rok 2014

Podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), okruhy 2-9, pro rok 2014.

Podpora překladu české literatury 2015/2016

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2015, složení komise pro rok 2015, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2013 a formulář žádosti o dotaci na rok 2016. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. listopadu 2015.

Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo

Média a audiovize - kinematografie a média

Formulář vyúčtování dotace poskytnuté OMA na rok 2013 v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Výběrové dotační řízení na rok 2015 - výsledky 1. kola

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2015

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2014

Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií vyplývají z materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. 

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2013

Výběrová dotační komise pro oblast kinematografie a medií pro rok 2015

Výsledky výběrového dotačního řízení OMA

Média a audiovize - podpora menšin

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2015 v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Okruh výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti vyplývají z nařízení vlády ČR č.98 /2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů usnesení vlády.

Formulář vyúčtování dotací poskytnutých odborem médií a audiovize v roce 2014 v Programu podpory rozšiřování a přijímání inf. v jazycích nár. menšin

Vyhlášení výsledků výběrového dotačního řízení v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin na rok 2014

Vyhlašení výběrové dotační řízení pro rok 2014 v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti vyplývají z nařízení vlády ČR č.98 /2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů usnesení vlády 

Výsledky výběrového dotačního řízení OMA v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin pro rok 2013

Výsledky výběrového dotačního řízení v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin pro rok 2012

Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Program kulturní aktivity - podprogram A: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Odbor zahraniční

Výsledky prvního kola grantového řízení odboru mezinárodních vztahů 2015

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky prvního kola grantového řízení roku 2015 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Přiznaná dotace bude poskytnuta pouze v případě, že žadatel včas a řádně vyúčtoval dotaci, která mu byla Ministerstvem kultury poskytnuta v roce 2014. Z tohoto důvodu budou rozhodnutí o poskytnutí dotace rozesílána po 15. únoru 2015. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno svá rozhodnutí zdůvodnit. 

Výsledky žádostí o zařazení akce do seznamu Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky žádostí o zařazení akce do seznamu Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno své rozhodnutí zdůvodnit. 

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2015

Výsledky 2. kola grantového řízení roku 2014 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky druhého kola grantového řízení roku 2014 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno své rozhodnutí zdůvodnit. 

Formulář – vyúčtování dotace

Výsledky 1. kola grantového řízení OMV v roce 2014

Výběrové dotační řízení pro rok 2014 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Výsledky 2. kola grantového řízení roku 2013

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky druhého kola grantového řízení roku 2013 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. V souboru je uveden seznam úspěšných žadatelů a výše přiznané dotace. Seznam neúspěšných žadatelů se nezveřejňuje. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno své rozhodnutí zdůvodnit. 

Výsledky 1. kola grantového řízení OMV v roce 2013

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky prvního kola grantového řízení roku 2013. V souboru je uveden seznam úspěšných žadatelů a výše přiznané dotace. Upozorňujeme, že ta bude poskytnuta pouze v případě, že žadatel včas a řádně vyúčtoval dotaci, která mu byla Ministerstvem kultury poskytnuta v roce 2012. 

Výsledky 2. kola grantového řízení odboru mezinárodních vztahů v roce 2012

Výsledky 1.kola grantové komise odboru mezinárodních vztahu 2012

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2012

Projekty splňující podmínky grantového řízení OMV

Výsledky grantového řízení - 1. kolo 2010

Výsledky grantového řízení - 2. kolo 2009

Výsledky grantového řízení - 1. kolo 2009

Granty 2009 - vyřazené projekty

Výsledky grantového řízení - 1. kolo 2008

Výsledky grantového řízení - 2. kolo 2008

Památky

Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Program Podpora pro památky UNESCO

Program Kulturní aktivity v památkové péči

Havarijní program

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program záchrany architektonického dědictví

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program restaurování movitých kulturních památek

profesionální umění

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2015

Výběrová dotační řízení na rok 2015 - výsledky 1. kola

Informace za jednotlivé obory zveřejněny v samostatných přílohách. Výsledky 2. kola budou zveřejněny do 28. 2. 2015

Stipendijní program - výběrové řízení v oboru hudba, divadlo a tanec, literatura a výtvarné umění

Po dvou letech program opět otevíráme pro všechny 4 obory současně! Termín uzávěrky: 31. 3. 2015

Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů - výběrové řízení na rok 2015

K dispozici vyhlašovací podmínky pro rok 2015 a formuláře žádostí. Upozorňujeme, že přílohy žádostí letos poprvé požadujeme jak v písemné, tak v elektronické formě. Uzávěrka pro podání žádostí je 28. 2. 2015

Výběrová dotační řízení na rok 2015

K dispozici vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí o dotaci na rok 2015.

Stipendia - výběrové řízení pro rok 2014 - vysledky 1. a 2. kola

Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů - výsledky výběrového řízení pro rok 2014

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2014

Regionální a národnostní kultura

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2015

1. kolo hodnocení

2. kolo hodnocení + výsledky výběrových řízení v programech na podporu národnostních menšin a integrace romské menšiny 

Výsledky výběrového dotačního řízení Podpora regionálních kulturních tradic 2014

Výsledky výběrového dotačního řízení Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2014

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Podpora regionálních kulturních tradic 2014

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2015

Výsledky výběrových dotačních řízení na rok 2014 - souhrn

Přehled akcí národnostních menšin žijících v ČR

Vyúčtování dotace za rok 2014

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury, odborem regionální a národnostní kultury.

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2013

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2014

Výsledky 2. kola výběrových dotačních řízení za rok 2013

Sdělení k výsledkům 2. kola: Vzhledem k omezeným finančním prostředkům v jednotlivých programech mohly být oceněny pouze projekty zařazené v 1. kole do skupiny A. 

Výsledky 1. kola výběrových dotačních řízení na rok 2013

Sdělení ke způsobu hodnocení: V letošním roce v závislosti na vývoji státního rozpočtu byly komise pro posuzování projektů přihlášených do výběrových dotačních řízení na rok 2013 nuceny v některých programech změnit oproti loňskému roku způsob hodnocení. 

 

Záznam z jednání k novele AZ – prodloužení doby ochrany – 20.2.2012

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2012

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2011

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2010

Přehled záštit v oblasti hudby, divadla, tance a výtvarného umění v roce 2011

Podpora tradiční lidové kultury – kategorie A, 2. kolo

Samostatné oddělení EU

Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura a Kreativní Evropa

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

Moravské zemské muzeum Brno

na květen 2010

Bečov / projekt konzervace a prezentace

Dne 1.4.2010 zveřejnila Panevropská nevládní organizace Europa Nostra seznam laureátů cen Evropské unie / Europa Nostra pro kulturní dědictví 2010 - European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2010. Tato cena bývá oprávněně přezdívána Oskarem pro památkovou péči. Přihláška byla podána pod záštitou PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje a děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela a generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Nadi Goryczkové.

Muzeum rómské kultury

na duben 2010

Národní galerie v Praze

Žena a grafika v Čechách 19. století

Podpořené projekty

Formuláře

Státní fond kultury ČR

Podpořené projekty

Formuláře

Věda a výzkum

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008