Úvodní stránka » Zpravodajství » Aktuality

Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi byla přijata

26.6.2012 — OAP

Na diplomatické konferenci v Pekingu byl dne 26. června 2012 přijat smluvní dokument Světové organizace duševního vlastnictví o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi.

Tzv. Pekingská smlouva má posílit především práva filmových herců, ale i dalších výkonných umělců. Pro ČR ovšem přijetí tohoto dokumentu neznamená nutnost změny právní úpravy, ochrana práv výkonných umělců je již zajištěna v zákoně č. 121/2000 Sb., v platném znění (autorský zákon). Právní úprava této oblasti na celosvětové úrovni však dosud chyběla. Konference se zúčastnili zástupci ze 156 zemí, 122 zemí podepsalo Závěrečný akt Smlouvy. Smlouva vstoupí v platnost poté, co ji ratifikuje 30 stran.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Světové organizace duševního vlastnictví www.wipo.int